Kontaktní čočky


Oční vady

Nejčastější oční vady jsou krátkozrakost (myopie) (80%) a dalekozrakost (hypermetropie) (20%). U krátkozrakých, oko vidí ostře jen na bližší předměty, naopak u dalekozrakých, vidí dobře jen do dálky. Obě dvě tyto vady mohou být navíc spojené s astigmatismem - zakřivení rohovky neodpovídá zakřivení čočky v oku (bod je vnímán jako rozmazaná čára).
 

Krátkozrakost

Krátkozrakost (myopie) Pokud bez problému čtete, ale nevidíte do dálky, patrně jste krátkozrací.
Krátkozrakost (lat. myopia) je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Zpravidla je na příčině příliš dlouhé oko, výjimečně je příčinou zvýšená lomivost optického aparátu oka. Hlavním projevem je špatná viditelnost postiženého na vzdálené předměty. Určitou výhodou myopie je přirozené zaostření oka do blízka. Myopové tak i po 40. roce věku vidí do blízka bez brýlí. Myopie se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou. Jejím opakem je dalekozrakost. Kromě brýlí je možné myopii korigovat také kontaktními čočkami nebo některou z metod refrakční chirurgie. Krátkozrakost se koriguje minusovými dioptriemi – tzv. rozptylkami.
Kontaktní čočky, kterými se tato vada koriguje, jsou konkávního tvaru (jsou uprostřed užší než na okrajích). Tím se paprsky světla protáhnou až na sítnici, kde se promítnou do ostrého obrazu.
U kontaktních čoček je dioptrie na krátkozrakost označena znaménkem mínus.
 

Dalekozrakost

Dalekozrakost (hypermetropia) Pokud špatně čtete a do dálky vidíte bez větších obtíží, jste patrně dalekozrací.
Dalekozrakost (hypermetropia, příp. hyperopia) je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat zmohutňováním čočky (akomodací), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatná viditelnost postiženého na blízko umístěné předměty. Ke korekci dalekozrakosti se používají plusové dioptrie – tzv. spojky.
Kontaktní čočky, kterými se tato vada koriguje, jsou konvexního tvaru (jsou uprostřed silnější než na okrajích). Tím se paprsky více lámou a protnou se na sítnici a obraz je tak ostrý.
U kontaktních čoček je dioptrie na dalekozrakost označena znaménkem plus.
 

Astigmatismus

Astigmatismus Astigmatismus se projevuje zamlženým nebo zkresleným obrazem na jakoukoliv vzdálenost.
Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Vyskytuje se také často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.
V tomto případě nemá rohovka pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose nebo v obou dvou více či méně zakřivená (vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky lidského oka). Tudíž místo toho, aby se mohly paprsky světla ze všech směrů spojit do jednoho ohniska na sítnici (v ideálním případě bodu), vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky.
Tuto vadu korigují torické (toroidní) čočky - nověji nazývané astigmatické čočky. Jsou to cylindrické čočky, které lomí světlo v jedné ose jinak než ve druhé, a tím vyrovnají nepravidelnost rohovky.
U astigmatických (torických) kontaktních čoček je uvedena dioptrie (na dálku či do blízka), cylindr a osa, ve které je nerovnost oka korigována.
 

Vetchozrakost

Vetchozrakost (presbyopie) Vetchozrakost není klasickou oční vadou, ale spíše projevem stárnutí oka a ztráty jeho pružnosti zaostřování.
Vetchozrakost (presbyopie pochází z řeckého „presbys opia“ = staré oko) se objevuje kolem 45. roku a kolem 60. roku života se ustálí a dále se nezhoršuje.
Při vetchozrakosti oku již nedaří zaostřovat na blízké předměty, hlavně při čtení za horších světelných podmínek. Bez korekce této vady můžou nastat bolesti hlavy a únava očí.

Oko při pohledu na blízko akomoduje (vyklene čočku), aby zvýšilo svou optickou mohutnost a zaostřilo správně blízký předmět. Věkem se ale v čočce usazují bílkovinné usazeniny, které snižují její pružnost a tedy i schopnost vyklenutí. Tím začíná vetchozrakost. Presbyopie je tedy spíše přirozený důsledek stárnutí organismu.

Kontaktní čočky, kterými se tato vada koriguje, jsou nazývané bifokální nebo multifokální, díky kterým oko vidí na dálku, blízko i střední vzdálenost jen s jednou čočkou. Tato vada se dá také upravit nošením klasických čoček a doplněním brýlemi na čtení.
 

V dnešní době lze řešit dioptrické vady pomocí brýlí nebo kontaktních čoček.

 


© Kontaktní čočky 2010
Ochrana osobních údajů