Kontaktní čočky


Péče o kontaktní čočky

 

Špatná péče o kontaktní čočky = infekce Na kontaktních čočkách se usazuje lipidobílkovinný sediment, který se může stát živnou půdou pro bakterie. Čočky se musí pravidelně čistit, neboť i pouhým okem neviditelná vrstva usazenin se může stát zdrojem pro mikroby. Proto je nutné čočku čistit a dezinfikovat po každém vyjmutí. K tomu slouží pouze roztok pro ošetřování kontaktních čoček doporučený výrobcem. Jednou použitá dávka roztoku se nedá použít podruhé. Také pouzdro na čočky je vhodné vyměňovat za nové vždy s každým nově zakoupeným roztokem. Různé roztoky pro dezinfekci čoček se nikdy nesmějí míchat dohromady, ani přelívat do jiných nádob. Nepoužívejte nikdy vodu z vodovodu, sliny ani jiné prostředky, které nejsou pro péči o měkké kontaktní čočky určeny. Také prostředky pro tvrdé kontaktní čočky nelze používat pro péči o čočky měkké.

Dnes jsou nejvíce rozšířeny multifunkční roztok (all-in-one). Pro citlivé oči lze použít roztok na bázi peroxidu vodíku, jeho používání vyžaduje určitý postup při čištění a následnou neutralizaci.


Čištění kontaktních čoček lze rozdělit do několika kroků:

  • Mechanické čištění – provádíme pokaždé, když čočku vyjmeme z oka, odstraňujeme jím hrubé usazeniny a nečistoty z povrchu. Kontaktní čočka se po vyjmutí z oka položí do dlaně, kápne se na ni trochu roztoku a jemně se promne bříškem prstu.
  • Oplachování – mechanicky očištěná čočka se opláchne a uloží do pouzdra.
  • Dezinfekce – roztok odstraňuje původce infekcí (bakterie, plísně a viry) a zajišťuje čistotu kontaktních čoček po dobu jejich uložení.
  • Zvlhčování – užívá se přednostně u tvrdých kontaktních čoček, minimalizuje počáteční nepohodlí po nasazení, podporuje distribuci slz a chrání čočku při manipulaci. Na zvlhčování se používají zvlhčující kapky nebo jsou zvlhčovadla obsažena přímo v roztoku.
Toto vše je možné provést v jednom kroku díky víceúčelovým roztokům.


Čočky lze také hydratovat pomocí speciálních kapek aniž by musely být z oka vyjmuty.

Nejjednodušší na péči jsou čočky jednorázové, které po použití (jeden den) jednoduše vyhodíte a druhý den aplikujete nové.

Roztoky jsou určeny k odstranění usazenin, dezinfekci a hydrataci. Víceúčelové roztoky (all-in-one) mohou zajistit i všechny funkce najednou. Jako nejúčinnější v čištění a dezinfekci se ukázaly být roztoky peroxidové. Nejlepší v péči je kombinovat peroxidový roztok s opláchnutím čoček (čočky se nesmí oplachovat vodou nebo jinou tekutinou, ale vždy speciálními přípravky).

Spolu s peroxidovým roztokem je dodáno i speciální pouzdro, do kterého jsou čočky s roztokem ukládány na 6 hodin, aby došlo k neutralizaci peroxidu. Je tedy velmi důležité použít správný roztok s příslušným pouzdrem, aby nedošlo k poškození oka. Pouzdro se mění po 3 měsících jeho používání.

Po uplynutí doporučené doby nošení se čočky pro prodloužené nošení vyhodí a aplikuje se nový pár.

Před jakoukoliv manipulací s kontaktními čočkami si vždy pečlivě umyjte a osušte ruce. Předtím, než si vyjmete čočky z očí, vypláchněte obě mističky pouzdra na kontaktní čočky roztokem na kontaktní čočky.

Pravou čočku umístěte na dlaň a zvlhčete ji několika kapkami roztoku. Jemně ji promněte bříškem ukazováčku druhé ruky. Poté čočku opláchněte proudem čistého roztoku. Ujistěte se, že je čočka, v době kdy není nošena, zcela ponořena do roztoku.
Kontaktní čočky by v pouzdře a roztoku měly zůstat cca 6 hodin, nejlépe přes noc. U peroxidových roztoků je 6 hodin minimální doporučená doba, před vyjmutím čočky z roztoku a nasazením se navíc musí zkontrolovat, zda je roztok plně zneutralizovaný – nejsou v něm stále bublinky.

Jakmile si kontaktní čočky nasadíte, zbylý roztok vylijte. Dodatečná péče o pouzdro je nezbytná, protože i pouzdro může být zdrojem bakteriální či plísňové kontaminace. Mističky pouzdra vypláchněte čerstvým roztokem (nikdy vodou) a nechte jej na vzduchu vyschnout. Poté uzavřete pouzdro víčky. Pouzdro na kontaktní čočky by mělo být měněno pravidelně, doporučuje se jednou za 3 měsíce nebo s každou novou lahví roztoku.

 


© Kontaktní čočky 2010
Ochrana osobních údajů